JAK TAPETOVAT

Vše potřebné o tapetách a tapetování. Rady, tipy, návody a inspirace.

Jak tapetovat, jak nalepit tapety, tapety na zeď, www.e-color.cz

Úvod pro správné tapetování

V následujících krocích se na naší stránce dozvíte, jak jednoduše a rychle nalepit tapety a fototapety z různých materiálů. Tapety lze rozdělit do několika základních kategorií dle materiálu, ze kterého jsou vyrobeny. Tapety papírové, tapety vlies z netkaných materiálů, textilní tapety, přírodní tapety, vinylové tapety a kovové obložení stěn. Každý z těchto druhů tapet má svůj specifický postup prací pro jejich správné nalepení. Největší prostor zde dostanou tapety papírové a tapety z vlies materiálů, které již díky své jednoduchosti při aplikaci ovládly trh. Ostatní tapety - přírodní, vinylové nebo kovové jsou zde zmíněny pouze okrajově. 

Na stránkách níže naleznete ještě plno informací vztahujících se ke značení tapet, správné použití lepidel a seznam nářadí pro usnadnění lepení na stěnu.

Veškeré návody a tipy zde uvedené jsou pouze informativního charakteru. Vždy důsledně dodržujte návody výrobců na jednotlivých balení tapet a lepidel. Je nutné důsledně dodržovat přiložený návod výrobce.


tapety vlies, www.e-color.cz

Tapety na stěnu vlies

Velkou výhodou netkaných tapet je jejich zpracování "bez nutnosti máčení, se nanášejí tapety suché přímo na lepidlem natřenou stěnu“. Materiál je tvarově velmi stabilní a lze s ním překlenout nebo skrýt drobné trhliny. Vzhledem k jejich odolnosti vůči vlhkosti lze také použít vliesové-netkané tapety ve vlhkých oblastech jako jsou například kuchyně. Pokud je kvalitně připravený povrch, tapety jsou pečlivě zpracovány a nalepeny v souladu s návodem výrobce, lze je velmi lehce odstranit suchou cestou bez nutnosti máčení. Lepidlo po stažení tapet zůstane na tapetách.

 

tapety papírové, www.e-color.cz

Tapety na zeď papírové

Samotné papírové tapety se vyznačují svojí větší náročností při zpracování a lepení. Na druhou stranu jsou výrazně levnější než ostatní druhy tapet. Jsou často vyrobeny z recyklovaného papíru, který je potištěn vzorem. Reliéfní tapety jsou vyráběny ražením pod tlakem a následně potištěny, tzv. duplexní tapety jsou vyrobeny na bázi na dvou vrstvách kvalitního papíru. Kvalita tapety se měří podle její celkové hmotnosti. Jsou používány díky své ceně do prostorů, kde se počítá s jejich dřívější obměnou, jako jdou například dětské pokojíčky.


tapety vinyl, www.e-color.cz

Tapety vinylové

Jsou tapety,  jejichž povrch je z pěnového plastu a vytváří tak 3-dimenzionální design. Velmi jemné povrchové deformace jsou dosaženy tím, že tapeta je upravena způsobem horké ražby. Tato struktura dává uživateli tapetu s papírovým podkladem a 3D efektem. V poslední dekádě se kombinuje vinyl jako horní vrstva tapety a spodní vrstva je tvořena netkaným vliesem. Tato kombinace spojuje výhody  vinylu (snažší údržba a odolnost) s vliesem (jednoduchá aplikace na stěnu). Takto upravené tapety se i lehčeji odstraňují. Vinylové tapety jsou vhodné do namáhaných prostor jak na vlhkost tak i na otěr.

tapety textilní, www.e-color.cz

Tapety textilní

 Tapety textilní jsou vyrobeny na podkladu laminovaného papíru a tkaniny s přechody nití nebo textilních osnovních nití, v nichž jsou vlákna lepená pouze v podélném směru. Tapeta je následně barvená. Jejich výroba je velmi nákladná, proto se vyznačují vysokou cenou. Jsou vyráběny v malých sériích většinou na zakázku do konkrétního interiéru pro velmi náročného zákazníka. V obchodech se téměř nevyskytují. Lze je objednat na speciálních webech v zahraničí.


www.e-color.cz prodej tapet, fototapet
Jak na to

Lepení papírových tapet

Úvod pro lepení papírových tapet krok za krokem

U všech ostatních typů papírových tapet je dobré držet se pěti zlatých pravidel pro tapetování, pro optimální výsledky bez nevzhledných mezer, boulí, bublin nebo vrásek.
Před lepením nových tapet odstraňte staré tapety.
Zavřete okna a dveře, aby nevznikal průvan.
Vypněte topení.
Tapeta by měla být dostatečně promočená.
Tapetujte od kraje ke kraji.
Myslete na to, že mokré lepidlo rozšíří tapetu. Role měří asi 53 cm v suchém stavu, po máčení cca 54 cm na šířku. Je zde nárůst asi o 1 cm. Vhodný čas pro dokonalé promáčení a vniknutí lepidla do tapety je od 8 do 12 minut. Při překročení tohoto času a nadbytečného promáčení tapety dochází k tomu, že lepidlo na stěně schne rychleji než lepidlo na tapetě. Tapeta se nevrací do původní velikosti a dochází k pnutí mezi tapetou a stěnou. Naopak topení, teplo nebo staré tapety na podkladu mohou způsobit, že tapeta schne rychleji než podklad. Pak se rozevírají mezery mezi tapetami a tapeta nedrží. Pokud jste papírové tapety nenechali dostatečně promáčet, pak materiál tapety roste na zdi. Tvoří se tak nevzhledné vrásky nebo se vyboulí u švů. Později jde toto opravit velmi těžko a vznikají zbytečné škody. Chceme upozornit, že všechny tyto rady jsou obecné a je potřeba se vždy bezpodmínečně řídit návodem výrobce na lepidle a na samotné tapetě.


jak lepit tapety, www.e-color.cz


Krok 1: Výrobní číslo a výběr lepidla, podkladová plocha

Vždy si zkontrolujte výrobní číslo – šarži role tapety. Je nutné tapetovat stěnu stejnou šarží tapet, jelikož nikdy nelze vyloučit barevné odchylky při výrobě různých šarží tapet.

Výběr lepidla. Držte se při výběru a přípravě lepidla návodu výrobce na tapetě a návodu výrobce na samotném lepidle. 

Podkladová plocha je nosná konstrukce, na kterou se přilepí tapeta, bordura. Součástí základu není jen nosná stěna (zdivo nebo stavební panely), ale i různé vrstvy (včetně krycích) jako jsou izolace, omítky, stěrkové plochy, barvy nebo jiné nátěry, někdy i staré tapety. Pro  tapetování je rozhodující pevnost a nasákavost podkladové plochy. Podle nasákavosti rozlišujeme vrstvy schopné absorbovat vlhkost neboli vrstvy savé (např. beton, dřevo, přírodní kámen, cihla, sádrokarton) a vrstvy hutné, nesavé (např. plast, kov, linoleum).

příprava podkladu pro lepení tapet, www.e-color.cz


Krok 2: Příprava podkladu

Tapetování se provádí jen na savých površích, je nutné zvýšit nasákavost nesavých povrchů (např. odstraněním barevné vrstvy, omítnutím, přestěrkováním atd..). Pokud není možné zvýšit nasákavost, je nutné zvolit takový typ tapety, který umožňuje odpařování vlhkosti lepidla přes strukturu tapety. Špatný základ, holé neštěstí. Podkladová plocha musí být hladká, s dobrou nasákavostí, bez prasklin a musí být dostatečně pevná. Pro odhad kvality po ní stačí lehce přejet dlaní. Když se na prsty přilepí zrnka prachu, pevnost není dostatečná. Stejně můžeme provést i s lepicí páskou. Ověřte si vlhkost  omítky s pomocí vlhkoměru. Nezapomeňte na nasákavost. Před zahájením prací proveďte test nasákavosti. Na zeď  rozprašovačem nastříkejte vodu. Pokud je nasákavost dobrá, základová plocha pod vlivem vody změní po krátkém čase barvu. Pokud je příliš vysoká, plocha rychle ztmavne. Pak je nutné použít hloubkový penetrační nátěr. Skvrny musíte odstranit před tapetováním. Mohou způsobit skvrny na tapetě a navíc na takto znečištěnou plochu lepidlo ani tapeta nepřilne. Vyplňte praskliny. Pokud se na stěně nachází praskliny, je třeba je vyplnit pružným spárovacím materiálem, např. stěrkovými hmotami na sádrové bázi jako například Metylan Crack Filler.

lepení tapet na strop, www.e-color.cz


Krok 3: Stropní plochy

Obecným pravidlem při lepení tapety je, že tapeta jde pryč od světla. Tznj začíná se na stropě směrem od okna do středu místnosti. Vyznačte si pomocí vodováhy dva body ve vzdálenosti 50 cm v jedné lince od paralelní zdi. To zaručí, že další pásy budou vždy v rovině, i když není stěna rovná. Nalepte první pás podél linky a nechte vždy na začátku lehký přesah pásu tapety, přejeďte pás pomocí pěnového válečku a vyžeňte bubliny a nerovnosti. Pomocí plastové špachtle přimáčkněte přebytečnou roli do rohu nebo na zeď a ořízněte nožem.

návod na lepení tapet, www.e-color.cz


Krok 4: Stěny

  Pro stěny platí pravidlo jako pro stropy. Pomocí vodováhy naznačte kolmici pro první pás. Ta zaručí, že všechny následující pásy budou nalepeny rovně. Umístěte horní část prvního pásu až ke stropu s přesahem a srovnejte s načrtnutou kolmou linií. Pomocí pěnového válečku vytlačte všechny bubliny a vyrovnejte vrásky. U dalších pruhů nalepte, srovnejte okraje a pomocí válečku odstraňte všechny bubliny a vrásky.

V oblasti, kde se napojuje strop se stěnou, přitiskněte přebytek tapety, vyhlaďte pomocí stěrky a nože opatrně ořízněte.

lepení tapet kolem rohů, www.e-color.cz


Krok 5: Rohy

Pokud používáte vliesové tapety, tak se dostanete ke svému prvnímu vnitřnímu rohu velmi rychle. Pruh tapety ustřihněte tak, aby přesahovala na další stěnu o cca 2 cm. Tento přesah tapety nastřihněte na několika místech. Zbytek pruhu nebo nový pruh se přiloží na tento přesah. U tapet se silnou strukturou tapetujte do rohu s malým přesahem.

lepení tapet kolem oken, www.e-color.cz


Krok 6: Okna

Zpravidla se začíná pruhem na jedné straně okna. Necháme dostatečný přesah tapety na straně okna. Tento přesah pečlivě ořízneme pomocí nože

lepení tapet, kolem zásuvek, www.e-color.cz


Krok 7: Zásuvky a prostupy

Před samotným tapetováním je nutné se ubezpečit, že jsou samotné elektrické obvody vypnuty. Následně odmontujte rámečky vypínačů, pokud je to možné. Samotný pás tapety přelepte přes odkryté spínače zásuvek a vypínačů. Následně pomocí nože proveďte křížový řez

lepení tapet kolem dveří, www.e-color.cz


Krok 8: Dveře

Dveře tapetujeme vždy pouze z jedné strany. Nikdy je netapetujeme ze dvou stran. Nikdy byste nedosáhli napojení vzoru. Tapetujeme vždy s přesahem, který po nalepení pásů opatrně pomocí nože podél zárubní odstraníme.

Lepení tapet vlies

vliesové tapety, Erismann, www.e-color.cz

Postup pro lepení vliesových tapet oproti papírovým je rozdílný. Lepení je jednodušší a příjemnější. Lepit vlies fototapetu zvládne i  lajk při dodržení daných kroků. Stejně jako u papírových fototapet musí být připraven řádně podklad.
Podklad musí být suchý, čistý, rovný, lehce savý. Staré tapety a nesoudržné nebo mastné povrchy musí být odstraněny a povrch vyrovnán.

Další důležitý a často opomíjený krok je kontrola samotné tapety. Před samotným lepením je důležité fototapetu rozložit a překontrolovat všechny její díly. Dále se doporučuje si zkusit fototapetu na nečisto cvičně složit na zemi. Pokud by se vyskytly jakékoliv nesrovnalosti a defekty, tak je důležité provést reklamaci tapety. Po nanesení lepidla a nalepení již není možné reklamaci provést.

Další krok je nanášení lepidla. Na rozdíl od papírových fototapet se lepidlo pro vliesové tapety nanáší v dostatečném množství pouze na zeď. Samotné díly tapety se pak na takto ošetřený podklad lepidlem přikládají suché v daných přesahech. Další výhodou je to, že vlies se nesmrskává a jde s ním po dobu cca 20 manipulovat bez větší újmy a poškození. Jednotlivé díly vliesové tapety se lepí hranou k sobě takzvaně nadoraz. Nedělá se překryv jednotlivých dílů. První díl lehce přitlačte na stěnu přesně podle vámi nakreslených linek na stěně a okamžitě vyhlaďte (vzduchové bubliny od středu ke krajům a směrem od shora dolů). Teplota v místnosti by měla být stabilní a neměla by přesáhnout 18 až 20 stupňů.

Co se týče postupu lepení je nutné bezpodmínečně dodržet postup uvedený na tapetě samotným výrobcem. Zde uvedený postup je pouze informativního charakteru a jeho tvůrci nenesou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé samotným lepením tapety.
www.e-color.cz prodej tapet, fapety Erismann

Nářadí a pomůcky pro tapetování

Pro usnadnění samotné práce při lepení tapet si zde můžete prohlédnout základní paletu nářadí, které můžete použít. Toto nářadí se hodí nejen pro profi řemeslníky, ale i pro hobby kutily. Speciální tapetářské nářadí výrazně usnadní nejen při samotném lepení, ale  při přípravě před lepením. Pokud se chcete dozvědět více k jednotlivým typům nářadí, tak stačí kliknout na obrázek nářadí a dozvíte se vše potřebné.

Tapetářské nářadí, tapetářská štětkaVáleček na nanášení tapetářského lepidlaTapetovací kartáč nylon Tapetovací kartáč nylonTapetovací nůžkyOlovnice tapetovací, tapetovací nářadíKovová řezací lišta na tapetyŠkrabka na odstraňování starých tapetTapetářská přítlačná špachtleTapetovací strojTapetovací stůl hliníkovýTapetovací přítlačný válečekZnačkovací šňůra + křída značkovací Značkovací šňůra + křída značkovací
www.e-color.cz prodej tapet, fototapet, moderní tapety na zeď

Co jsou symboly na tapetách

Na samotných rolích tapet můžete nalézt na štítku role různé značení a symboly. Co znamenají můžete najít v níže uvedeném odstavci. Je důležité si toto projít, abychom mohli co nejlépe vybrat lepidlo, postup lepení,  dozvěděli se, jak je tapeta odolná, kam se nejlépe hodí, do jakého prostředí  ( kuchyně, dětský pokoj, obývací pokoj ... ). Tyto symboly pomohou k rychlé orientaci při samotném výběru a ulehčí práci při lepení tapet a jejich odstranění v budoucnosti. Níže najdete ty nejvíce používané.

Symbol na tapetě, Odolné proti vodě až do spracováníSymbol na tapetě, odolné vůči mytíTapetovací symbol, vysoce odolné proti voděTapetovací symbol, odolné proti otěruTapetovací symbol, odolné proti oděruTapetovací symbol, dostatečná odolnost proti světluTapetovací symbol, uspokojivá odolnost proti světluTapetovací symbol, Dobrá odolnost proti světluTapetovací symbol, vysoká odolnost proti světluTapetovací symbol, bez napojení vzoruTapetovací symbol, napojení přesazenímTapetovací symbol, napojení rovné vzoruTapetovací symbol, převrácené lepeníTapetovací symbol, lepidlo na tapetuTapetovací symbol, lepidlo na stěnuTapetovací symbol, tapeta s lepidlemTapetovací symbol, odstranění tapety bezezbytkuTapetovací symbol, odstranění tapety vrchní vrstvaTapetovací symbol, odstranění tapety pouze za mokraTapetovací symbol, tapeta dvojitý tisk